t Greunenkriek: voor wie zich rijk voelt in het Gronings(e).



A(i)bels mooi getallenboekie gepresenteerd

  • By Ingeborg
  • 09 Mar, 2017
Het Huus van de Taol bestaat tien jaar! Tijdens het jubileumfeest van afgelopen zaterdag werd ons fonkelnieuwe getallenboekje onthuld. Abel Darwinkel en ik hebben met veel aandacht de onderzoeksgegevens van Drenthe en Groningen geanalyseerd, gerubriceerd en van cursiefjes voorzien om er een nuttig en onderhoudend werkje van te maken. Dankzij subsidie van het Huus van de Taol en het Huis van de Groninger Cultuur kon het initiatief gestalte krijgen. Maandag mocht ik al even met Babette Alma over Tien! praten bij RTV Noord, het is te bestellen bij t Huus en op zaterdag 18 maart wordt het boekje aangeboden tijdens de Dag van de Groninger Taal. http://www.drentheboeken.com/Webwinkel-Product-190699865/Drents-en-Gronings-Telwoordenboek.html

Share by: