t Greunenkriek: voor wie zich rijk voelt in het Gronings(e).Aankondiging boekpublicatie

  • By Ingeborg
  • 25 Jan, 2017
Inmiddels kunnen we de dagen aftellen... Het boekje met de onderzoeksresultaten en onderzoeksblogs die Abel Darwinkel (voor het Drents) en ik (voor het Gronings) hebben geschreven verschijnt op 4 maart aanstaande! In het Drentse Huus van de Taol in Beilen, dat dit jaar haar tienjarig bestaan viert, wordt 'A(i)bels schier getallenboekie' feestelijk gepresenteerd. Op 18 maart mogen wij op de Dag van de Groninger Taal in Groningen een lezing geven over de inhoud, gecombineerd met een 'krougkwis'.   

Share by: