t Greunenkriek: voor wie zich rijk voelt in het Gronings(e).Beusum

  • By Ingeborg
  • 08 Dec, 2017

Borg Beusum en haar spookachtige boerderij

Beusum (of Bewsum, variaties als deze zijn dikwijls toe te schrijven aan het effect van de vroegere zetletters) bij het huidige Vierhuizen werd voor het eerst genoemd in geschriften daterend uit 1417. Onduidelijk is of in dat geval het gehucht, één van de twee heerden, de boerderij of de borg werd bedoeld. Dat die borg er in ieder geval in de zestiende eeuw stond is bekend. De borg was toen eigendom van een telg van de familie Panser, die Spaansgezind was en zijn anti-orangistische daden met de dood moest bekopen. Toen de borg aan het einde van de 17e eeuw verkocht werd aan de baron die ook de Asingaborg van Ulrum in zijn bezit had, bleek het de baron louter om de heerlijke rechten te gaan en binnen de kortste keren werd borg Beusum gesloopt.


Of dit tragische einde van de borg ongeluk bracht is onbekend, wel is duidelijk dat veel bewoners van het vroegere gehucht getroffen werden door rampspoed. Ook wordt er gefluisterd dat het op de bijbehorende boerderij, waarvan de voorganger gebouwd was op de nabijgelegen wierde, danig spookte. Vroeger zag het er bleek van de witte wieven, die van de kwelders op het buitendijks gelegen Uitland kwamen. Een vroegere boerin kwam nog geregeld in haar nachtgewaad door het gevelvenster de kamer van het voorhuis binnen, aldus het hardnekkige gerucht.

Tijdens geen van mijn ommetjes heb ik haar tot dusver opgemerkt, maar wie weet kan iemand haar verschijning ontwaren op deze foto? ;)

Verantwoording:
Buursma, Albert: Kerkepadwandeling Zoutkamp-Vierhuizen
Broek, Nina van der (2016): Boerderijen in De Marne


Share by: