t Greunenkriek: voor wie zich rijk voelt in het Gronings(e).Binnenkort verkrijgbaar: De Groningin!

  • By Ingeborg
  • 12 Aug, 2017
Op 28 augustus wordt het Groninginneboek gepresenteerd! Prelude en ik hebben de eer op een passende locatie het eerste exemplaar van ons boek te overhandigen aan een Bekende Groninger. We zien ernaar uit en nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk :)   Foto: Frank de Schutter

Share by: