t Greunenkriek: voor wie zich rijk voelt in het Gronings(e).Het Groningse volkslied verdwijnt

  • By Ingeborg
  • 01 Apr, 2017

Slecht nieuws voor het Gronings: t Grönnens laid moet het veld ruimen

Almere, 1 april 2017

Slecht nieuws voor het Gronings: t Grönnens Laid verdwijnt. In het najaar van 2016 noemde de voorzitter van MKB-Noord, Gerard Kremer, tijdens een publieke ondernemersbijeenkomst provocerend dat het Groningse volkslied beter afgeschaft kan worden, omdat de frase ‘ain pronkjewail in golden raand’ uit het lied van Geert Teis Pzn. niet strookt met de realiteit: Stad en platteland zouden veel beter kunnen samenwerken dan nu het geval is.

Sociopaten begrepen de ondertoon van zijn bewering niet en gingen met het idee aan de haal. “Zo'n hippe provincie als Groningen kan echt niet meer bezongen worden in zo`n oud lied in het Gronings. Mensen weten helemaal niet wat ze zingen.” Aldus de Friese projectmanager Bartus in den Porseleinkast. Er is meer commentaar op het lied: “Het bevat een metafoor. Wie begrijpt er in deze tijd nu nog metaforen? Kinderen tekenen minder detaillistisch en creatief, hun woordenschat dendert achteruit en gevoel voor figuurlijk taalgebruik ontbreekt in het geheel. Een woord als ‘pronkjewail’ telt al snel drie lettergrepen. Dat moet toch terug te dringen zijn naar twee letter-.” Aldus In den Porseleinkast.

Om het nieuwe lied gestalte te gaan geven is de hulp ingeroepen van een op dit moment in de Benelux razend populaire rapper, die de mix voor zijn rekening zal gaan nemen. Alva 1572 wordt daarvoor speciaal ingevlogen uit Almere-Zuid. “Het nieuwe ‘volkslied’, of na ja ‘chord’, krijgt zo iets urbans.” Twittert Alva 1572. Voor de tekst van het hernieuwde Groningse volkslied wordt eveneens een jongere ingehuurd. Dat dit een studente betreft die ingeschreven staat bij de noodlijdende opleiding ‘Language Yo(u)!’ van wie projectmanager In den Porseleinkast de directeur is, berust geheel op toeval. “Ik ben egt vet taaleg. Taal zit seg maar in me NDA.” Reageert de studente in kwestie.

Desgevraagd zegt consulent van het Huis van de Groninger Cultuur Henk Scholte schouderophalend: “Ach ja, aan alles komt een eind – aan een metworst zelfs twee. Ook aan het gesteggel over de erkenning van de Groninger eierbal is ten langen leste een einde gekomen.”

http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Gr%C3%B6nnens-Laid-beter-afschaffen%E2%80%99-21681247.html


Share by: