t Greunenkriek: voor wie zich rijk voelt in het Gronings(e).k Heb oap zain!

  • By Ingeborg
  • 29 Aug, 2017

Dit is een ondertitel voor uw nieuwe post

Een aanleunwoning, Noord-Groningen


"k Heb oap zain." Even blijft het stil. "Wat hebt u gezien, mevrouw?" De oudere dame legt het uit. "Inainen is dokter t roeg ien de kop worden. Juffraauw, k heb joarenlaank bie dizze dokter touholden, mor nou wi'k nlaanger." Zij knikt.

"U wilt graag ingeschreven worden bij een andere huisartsenpraktijk, vertelde uw dochter. Kunt u aangeven wat daarvan de reden is?" De dame probeert het nog eens. "k Was aaltied best te bruken over dokter, mor sunt n moand of wat dragt er haile vrumde jaskes, gaait er noar disco maank t jonkvolk en komt er tegen mörgen weer thoes. Doen. En non het er zien hoar vaarfd. t Is gain kiek geliek! Dat, ik heb oap zain." "U hebt...?" "Ik heb oap zain."1 "Juist."

1 In het Nedersaksisch en het Fries kan een aap verwijzen naar een smak geld, maar in deze context wordt er een echte aap bedoeld. Als je spreekwoordelijk 'aap hebt gezien' ben je ergens sterk op afgeknapt. Aanduidingen met 'oap(e)' zijn zelden complimenteus. 'Oapegrond' is bijvoorbeeld slechte grond waarop niets wil groeien en in Ter Laan duikt 'oapeding' op als een waardeloos voorwerp.Share by: